Družba Gonzaga prejela certifikat ISO 9001

S pametno politiko izvajanja procesa vodenja sistema kakovosti lahko organizacija dosega številne prednosti, kot so: preglednejša organiziranost poslovanja, preglednost poslovnih procesov, dokumentiranost postopkov z odgovornostmi in pristojnostmi, izboljšanje notranje komunikacije, posredno pa tudi večja kakovost storitev in proizvodov, zadovoljstvo odjemalcev ter lažji dostop do globalnega tržišča.

Vse našteto so odlika podjetja že od same ustanovitve. S prejemom certifikata ISO 9001 se je le še potrdilo, da smo na pravi poti do še večjega uspeha.
nazaj  |  natisni