SOFINANCIRANJE TRŽNIH RAZISKAV, MEDNARODNIH FORUMOV IN CERTIFIKATOV V LETU 2018

Na sektorskih sejmih smo zbrali ključne osnovne informacije, ki so nas vodile do poslovne odločitve, da s skrbno načrtovanim izvoznim projektom vstopimo na nov trg. Podjetje katero smo izbrali je naredilo za nas raziskavo novega trga. Tako smo dobili veliko informacij o splošnih družbeno ekonomskih značilnostih države, o gospodarstvu in poslovnem okolju, o značilnostih trga pisarniškega pohištva, o že obstoječih ponudnikih in potencialnih naših distributerjih, carinskih dajatvah, sejmih itd.  Te informacije nam bodo v  veliko pomoč pri iskanju partnerjev –distributerjev našega pisarniškega pohištva in tudi morebitnih večjih kupcev na novem tržišču. Ker  smo se prijavili na razpis Agencije SPIRIT in so nam vlogo odobrili bomo dobili subvencioniranih 70% vseh stroškov tržne raziskave.


 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Spirit Slovenja LOGO  Logo MZGRT
nazaj  |  natisni