SOFINANCIRANJE TRŽNIH RAZISKAV, MEDNARODNIH FORUMOV IN CERTIFIKATOV V LETU 2018

Ko smo videli objavljen razpis za sofinanciranje pridobitve certifikatov in ker smo imeli certificiranje v načrtu, smo se odločili, da se prijavimo na razpis. Želeli smo namreč pridobiti certifikat za  omare in garderobne omare za izobraževalne ustanove kateri je večkrat ob prijavi na različne razpise zahtevan. S pridobitvijo certifikata se bomo diferencirali od podjetij, ki certifikata nimajo in tako povečali svojo konkurenčnost. Poleg tega certifikat kupcu vzbudi zaupanje v kvaliteto, dimenzijsko in trdnostno skladnost. Ker imamo lastno mrežo distributerjev, katero še širimo, s tem tudi njim pomagamo k lažjemu pridobivanju poslov, k večji prepoznavnosti ter k doseganju večje marže.

 

Ker je iskanje kupcev na novih tržiščih za nas pomembno smo se želeli prijavit na razpis za sofinanciranje tržnih raziskav. Na sektorskih sejmih smo zbrali ključne osnovne informacije, ki so nas vodile do poslovne odločitve, da s skrbno načrtovanim izvoznim projektom vstopimo na nov trg. Podjetje katero smo izbrali je naredilo za nas raziskavo novega trga. Tako smo dobili veliko informacij o splošnih družbeno ekonomskih značilnostih države, o gospodarstvu in poslovnem okolju, o značilnostih trga pisarniškega pohištva, o že obstoječih ponudnikih in potencialnih naših distributerjih, carinskih dajatvah, sejmih itd.  Te informacije nam bodo v  veliko pomoč pri iskanju partnerjev –distributerjev našega pisarniškega pohištva in tudi morebitnih večjih kupcev na novem tržišču. Ker  smo se prijavili na razpis Agencije SPIRIT in so nam vlogo odobrili bomo dobili subvencioniranih 70% vseh stroškov tržne raziskave.

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).


Spirit Slovenja LOGO  Logo MZGRT
nazaj  |  natisni