Knjižnice

Knjižnični program je pohištvo za shranjevanje knjig, ki nam ponuja optimalno funkcionalnost, boljšo preglednost in uporabnost knjižnice.